Technologické centrum Praha

Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

...známe cenu myšlenky

Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

Inovace ve výrobním sektoru: Jak získat partnery a financování s EIT Manufacturing

Kontakt na pořadatele

EIT Manufacturing CLC East a další subjekty včetně TC Praha

Telefon: +420 606 062 739

voseckova@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 31.03.2023 7:30 - 12:00
Kde: CIIRC ČVUT, budova A – 10. patro (Penthouse), Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6

Detailní informace:

EIT Manufacturing CLC East ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým
v Praze ####(konkrétně s CIIRC ČVUT, Fakultou strojní ČVUT), Národním centrem Průmyslu 4.0 a s podporou Technologického centra Praha a agentury CzechInvest vás zvou na bezplatný workshop, který se uskuteční dne 31. března 2023 od 9:30 do 14:00
v Praze v prostorách CIIRC ČVUT, budova A – 10. patro (Penthouse).Akce je určena všem aktérům z oblasti výroby a zpracovatelského průmyslu:

- Výrobcům a zpracovatelům
- Technologickým inovátorům
- Start-upům a Scale-upům
- Technologickým a aplikačním inženýrům

Co získáte účastí na workshopu:

- Přehled možností podpory, které EIT Manufacturing nabízí
- Best practice předních odborníků z oboru z Německa a Rakouska
- Informace o otevřených výzvách, jak se jich zúčastnit a podat žádost se svými inovativními projekty
- Přínosy EIT Manufacturing pro vaši společnost
- Způsoby, jak najít vhodné průmyslové partnery z celé Evropy
- Inspirace z minulých projektů a aktivit
- Osobní setkání se zástupci EIT Manufacturing
- Navázání nových kontaktů

Další informace včetně programu a registrace jsou dostupné zde.