Technologické centrum Praha

Synergies Open 3

...známe cenu myšlenky

Synergies Open 3

Synergies Open 3

Soubory:

Kontakt na pořadatele

TC Praha pod záštitou MMR ČR, MŠMT, TAČR A CZARMA

chvojkova@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 27.04.2023 8:00 - 11:00
Kde: TC Praha, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Technologické centrum Praha organizuje pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR,#### Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Technologické agentury ČR a České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu již třetí Synergies Open - Setkání českých stakeholderů a Evropské komise k problematice synergií Horizontu Evropa / přímo řízených programů EU s fondy kohezní politiky a národními programy v oblasti výzkumu a inovací.

Toto setkání navazuje na první a druhé setkání, která se uskutečnila 11. března 2021 a
22. září 2021. Od té doby Evropská komise zveřejnila Oznámení k synergiím a v rámci
CZ PRES
byla přijata Pražská deklarace. Na třetím setkání se tedy budeme věnovat především diskusi o těchto novinkách a pokroku
v oblasti synergií.  

Jako příprava na toto setkání sloužil národním stakeholderům Kulatý stůl k synergiím, který se konal v TC Praha 15. února 2023.

Účast na setkání je omezena na pozvané zástupce Evropské komise, českých poskytovatelů a dalších subjektů, kterých se problematika synergií dotýká. Pokud se aktivně o synergie v oblasti výzkumu a inovací zajímáte a nebyli jste osloveni, můžete kontaktovat  L Chvojkovou: chvojkova@tc.cz.