Technologické centrum Praha

Kulatý stůl k synergiím

...známe cenu myšlenky

Kulatý stůl k synergiím

Kulatý stůl k synergiím

Soubory:

Kontakt na pořadatele

TC Praha pod záštitou MMR ČR, MŠMT, TAČR A CZARMA

chvojkova@tc.cz

Kdy: 15.02.2023 9:00 - 12:00
Kde: TC Praha, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě byly jednou z priorit českého předsednictví EU #### ve druhé polovině roku 2022.

Pod synergiemi si můžeme představit kumulativní či navazující financování výzkumných a inovačních projektů z různých zdrojů ať už Horizontu Evropa, dalších přímo řízených programů, fondů kohezní politiky a národních programů, nebo i financování projektů se značkou Seal of Excellence či strategické plánování financování VaVaI na úrovni národních/regionálních poskytovatelů. Během českého předsednictví se k tomuto tématu konala konference a byla schválena „Pražská deklarace“.

Cílem setkání je představení novinek a pokroku v oblasti synergií jak z pohledu „předsednického“, tak i z pohledu českých stakeholderů a také diskuse o dalších krocích vedoucích k naplňování „Pražské deklarace“. Rovněž se bude diskutovat praktické využívání možností a příkladů uvedených v Oznámení Komise k Synergiím mezi Horizontem Evropa a programy EFRR.

Tento kulatý stůl bude sloužit jako příprava na setkání s Evropskou komisí s názvem Synergies Open 3 konané 27. dubna 2023.

Účast na obou setkáních je omezena na pozvané zástupce českých poskytovatelů a dalších subjektů, kterých se problematika synergií dotýká. Pokud se aktivně o synergie v oblasti výzkumu a inovací zajímáte a nebyli jste osloveni, můžete kontaktovat Lenku Chvojkovou: chvojkova@tc.cz.