Technologické centrum Praha

Lump sum projekty v Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Lump sum projekty v Horizontu Evropa

Lump sum projekty v Horizontu Evropa

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Lenka Chvojková

chvojkova@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 02.02.2023 9:00 - 11:00
Kde: online

Detailní informace:

Technologické centrum Praha pro vás připravilo online seminář k financování projektů Horizont Evropa #### pevnou částkou (lump sum).

Evropská komise má v plánu významně navyšovat počet výzev pro projekty financované formou lump sum. Postupně, částečně již v roce 2022, masivněji v letech 2023 a 2024. Hlavním smyslem financování projektů formou lump sum je snaha o zjednodušení. Tyto projekty jsou typické tím, že je zde zafixovaná v grantové dohodě pevná částka (lump sum) pro celý projekt, respektive jednotlivé pracovní balíčky projektu. 

Pochopení této nové formy financování je výzvou jak pro výzkumníky a výzkumnice, tak i pro projektové manažery a manažerky řešitelských organizací. Speciální pozornost by mu měli věnovat zájemci o koordinaci projektů. Nicméně, účast na semináři je otevřená také všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Seminářem Vás provedou Lenka Chvojková a Michal Hlavačka, kteří působí v Technologickém centru Praha jako národní kontakty pro finanční, administrativní a právní otázky Horizontu Evropa. Praktické zkušenosti z pohledu příjemce projektů lump sum doplní Lenka Bajarová ze společnosti AMIRES.

Program semináře je k dispozici zde. V případě zájmu o účast se, prosím, registrujte. 

Pro rychlou orientaci v tématu doporučujeme podcast Technologického centra Praha a sledování webové stránky EK k této problematice.  

Seminář je financován z projektu Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA) – MS2103, podporovaného MŠMT.

 

LiveStream