Technologické centrum Praha

Pravidelné setkání pracovní skupiny finančních a právních manažerů H2020/HE

...známe cenu myšlenky

Pravidelné setkání pracovní skupiny finančních a právních manažerů H2020/HE

Pravidelné setkání pracovní skupiny finančních a právních manažerů H2020/HE

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Finanční a právní NCP

chvojkova@tc.cz

Kdy: 21.03.2023 12:00 - 16:00
Kde: zámek Liblice

Detailní informace:

Technologické centrum Praha organizuje od roku 2007 pravidelně dvakrát do roka setkání pracovní skupiny#### finančních a právních projektových manažerek a manažerů H2020/HE, jehož cílem je výměna zkušeností v oblasti finančních, právních a administrativních otázek rámcových programů EU (H2020 a Horizont Evropa). 

V rámci setkání informují národní kontakty pro právní a finanční otázky (LαF NCP) z TC Praha o novinkách v oblasti finančních a právních pravidel rámcových programů. Následují prezentace na aktuální témata od členů pracovní skupiny a diskuse k zaslaným otázkám. 

Program 31. setkání je zde 

Pokud máte zájem stát se členkou/členem pracovní skupiny a účastnit se setkání, pište na finance-pravo@tc.cz. Více informací k akci obdrží členové e-mailem. Jsou vítáni všichni zájemci o danou problematiku ze všech typů organizací.

Setkání proběhne ve spolupráci s asociací CZARMA - v rámci prvního dvoudenního setkání Pracovní skupiny CZARMA Finanční a administrativní management projektů. Pokud máte zájem o členství v CZARMA, naleznete více informací na webu CZARMA.