Technologické centrum Praha

Informační webinář: výzvy EIE 2023 - 2024

...známe cenu myšlenky

Informační webinář: výzvy EIE 2023 - 2024

Informační webinář: výzvy EIE 2023 - 2024

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Typ akce: seminář
Kdy: 14.12.2022 9:00 - 11:15
Kde: Online

Detailní informace:

Technologické centrum Praha vás zve na informační webinář zaměřený na připravované aktivity#### a výzvy v části Evropské inovační ekosystémy (EIE) programu Horizont Evropa na období 2023-2024. 

Na úvod webináře stručně představíme obsah nové Evropské inovační agendy, kterou zveřejnila Evropská komise v červenci tohoto roku.

Zástupkyně Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace Kathrin Kapfinger účastníky seznámí se zaměřením a podmínkami témat v oblasti Interconnected Innovation Ecosystems.

Zástupkyně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Klára Musilová představí výzvy v programech, které spadají do evropského partnerství InnovSMEs: EUROSTARS 3 a INNOWWIDE, vč. podmínek pro zapojení žadatelů z ČR.

Součástí webináře bude rovněž představení úspěšného projektu podpořeného z výzev EIE 2021 - 2022.

Akce proběhne v angličtině a češtině bez tlumočení.

Akcí provedou národní kontaktní pracovníci pro oblast EIE: Martin Škarka a Michaela Vlková. Předběžný program naleznete
v přiloženém souboru. 

Webinář je financován z projektu Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA) – MS2103, podporovaného MŠMT

LiveStream