Technologické centrum Praha

Setkání řešitelů INTER-INFORM, neformální síť NINET

...známe cenu myšlenky

Setkání řešitelů INTER-INFORM, neformální síť NINET

Setkání řešitelů INTER-INFORM, neformální síť NINET

Kontakt na pořadatele

Lenka Chvojková

chvojkova@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 05.12.2022 9:00 - 14:00
Kde: Technologické centrum Praha, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Technologické centrum Praha jako Národní kontaktní organizace (NKO) pro rámcové programy EU organizuje další pravidelné#### setkání členů neformální sítě NINET – sítě sdružující regionální a oborové kontaktní organizace (RKO/OKO), tj. bývalé i současné řešitele projektů MŠMT INTER – INFORM, kteří zajištují informační a konzultační služby především k rámcovému programu Horizont Evropa a H2020.

Cílem setkání je podpora vzájemné spolupráce a výměna nových informací a zkušeností mezi členy sítě, která by měla být přínosná nejen pro řešitele projektů Horizont Evropa a H2020, ale také pro administrativní a podpůrné zaměstnance těchto organizací.

Program setkání je zde.

Cílovou skupinou jsou současní i bývalí řešitelé projektů programu INTER – INFORM. Členové budou kontaktování e-mailem.
Akce není otevřena pro veřejnost.

Seminář je financován projektu Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA) – MS2103, podporovaného MŠMT.