Technologické centrum Praha

Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

...známe cenu myšlenky

Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

Kontakt na pořadatele

Finanční a právní NCP

lojkova@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 30.11.2022 8:00 - 12:00
Kde: online

Detailní informace:

Technologické centrum Praha pro vás připravilo online seminář k finančním a právním aspektům#### akcí Marie Skłodowska-Curie.

Akce Marie Skłodowska-Curie podporují excelentní výzkum a inovace a vybavují výzkumné pracovníky ve všech fázích jejich kariéry novými znalostmi a dovednostmi prostřednictvím přeshraniční mobility a možností působení v různých odvětvích a oborech. Účast v těchto projektech je výzvou jak pro výzkumné pracovníky, pro které znamená důležitý krok v jejich profesní kariéře, tak pro hostitelskou instituci, která musí správně uchopit administrativní, finanční a právní stránku projektů.

Na seminiři semináře se dozvíte:

- informace o dílčích schématech MSCA podporovaných v programu Horizont Evropa
- jaká jsou specifika jednotkových příspěvků, které se v těchto akcích využívají
- jak správně nastavit smlouvu s výzkumníkem
- na co si dát pozor v konsorciální či partnerské smlouvě
- jaká jsou specifika výjezdů výzkumníků do zahraničí
Seminář má praktické zaměření a nabízí prostor pro vzájemnou interakci a výměnu dobré praxe.

Cílovou skupinou semináře jsou především projektoví manažeři a výzkumní pracovníci. Účast na semináři je ale otevřená také všem dalším zájemcům o tuto problematiku.

Předběžný program semináře je k dispozici zde. V případě zájmu o účast se, prosím, předem zaregistrujte.

Seminář je financován projektu Prohloubení integrace výzkumného a inovačního ekosystému ČR do Evropského výzkumného prostoru a podpora intenzivní mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků ČR ve výzkumu, vývoji a inovacích (CZERA) – MS2103, podporovaného MŠMT.

LiveStream