Technologické centrum Praha

Informační den k oblasti Zdraví (SC1)

...známe cenu myšlenky

Informační den k oblasti Zdraví (SC1)

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Kateřina Tomková

Telefon: 234 006 117

tomkova@tc.cz

Typ akce: informační den
Kdy: 28.06.2018 7:00 - 12:00
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

V červenci 2018 budou otevřeny výzvy pro oblast Zdraví pro uzávěrky v dubnu 2019 #### u jednokolových témat a v říjnu 2018/dubnu 2019 u dvoukolových témat. V té souvislosi bychom vám rádi přinesli ucelené informace o možnostech financování vědy a výzkumu prostřednictvím Horizontu 2020 v oblasti Zdraví (Societal Challenge 1).

Informační den předpokládá základní znalost rámcového programu H2020.

Cílovou skupinou jsou primárně potenciální účastníci v projektech H2020, tedy zástupci výzkumných institucí, univerzit,
ale i soukromého sektoru. 

Program dne také v příloze níže. Prosíme, registrujte se viz odkaz Registrace.

  • New calls under ERA-NETs, JPIs; Monika Kocmanová, Daniel Hanšpach, Renata Hrubá, Ministry of Education, Youth and Sport 
  • Future topics under IMI2; Šárka Dragounová, AIFP 
  • 2019 Health topics to be opened in July 2018; Katarina Krepelkova, European Commission
  • How to write an excellent proposal in H2020; Izabel Alfany, LEITAT