Technologické centrum Praha

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

...známe cenu myšlenky

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Kontakt na pořadatele

Iva Vančurová

Telefon: 234006142

vancurova@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 22.11.2022 8:30 - 12:00
Kde: Technologické centrum Praha - zasedací místnost Labe

Detailní informace:

Seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách pořádáme v letošním roce na téma: Podnikový výzkum a vývoj a jeho podpora, ####po dvou online ročnících opět prezenčně. Tuto akci s mnohaletou tradicí, kterou organizujeme vždy ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, jsme se v letošním roce rozhodli inovovat. Formát bloku prezentací bude doplněn o panelovou diskuzi: Datové zdroje pro hodnocení ekonomických dopadů podpory podnikového výzkumu a vývoje, ve které se zúčastnění odborníci (ČSÚ, TC Praha, VŠE, TA ČR) zaměří na dostupnost, kvalitu a spolehlivost dat pro sledování přínosů a dopadů veřejné podpory podnikového VaV. Diskutovat budou mimo jiné o limitech interpretace těchto dat a zamyslí se rovněž nad možnostmi jejich efektivního využití.

Prezentace představí výsledky šetření o výzkumu a vývoji za rok 2021 (Martin Mana, ČSÚ), inovační aktivity podnikového výzkumu podle výsledků šetření INKA (Petr Mašíček, TA ČR). S výsledky projektu Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor podpořeného Technologickou agenturou ČR v rámci programu ÉTA seznámi účastníky řešitelé projektu (Vladislav Čadil, TC  a Ondřej Dvouletý, VŠE). Cílem příspěvku je představit metodologický postup hodnocení ekonomických dopadů podpory podnikového výzkumu a vývoje, který byl v projektu použit, a diskutovat doporučení pro způsob, postup a využití různých metod pro hodnocení ekonomických dopadů.