Technologické centrum Praha

Webinář k dodávkám vakuových komponentů do infrastruktury FAIR

...známe cenu myšlenky

Webinář k dodávkám vakuových komponentů do infrastruktury FAIR

Webinář k dodávkám vakuových komponentů do infrastruktury FAIR

Kontakt na pořadatele

Jiří Janošec

Telefon: 234 006 136

janosec@tc.cz

Kdy: 19.09.2022 12:00 - 13:00
Kde: ONLINE

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR, jako kontaktní bod pro spolupráci výzkumných infrastruktur s českým průmyslem (tzv. Industry Liaison Officer - ILO), si vás dovoluje pozvat na online webinář, ####který pořádá výzkumná infrastruktura FAIR s cílem najít dodavatele v oblasti vakuové techniky a magnetů.

FAIR (The Facility for Antiproton and Ion Research) je mezinárodní urychlovač pro výzkum antiprotonů a iontů, který je vyvíjen a budován ve spolupráci s mezinárodními partnery. Jedná se o jeden z největších světových projektů výstavby pro mezinárodní špičkový výzkum, který bude využívat antiprotony a ionty k výzkumu v oblastech jaderné, hadronové a částicové fyziky, fyziky atomů, antihmoty, fyziky plazmatu o vysoké hustotě a aplikací kondenzovaných látek ve fyzice, ale také i  v biologii a biomedicínských vědách. Sídlo je v německém Darmstadtu. Výstavba byla zahájena v létě 2017 a uvedení do provozu je plánováno na rok 2025. Rozpočet je po úpravách odhadován na cca 2,5 miliardy EUR (v cenách roku 2019).

Česká republika má v konsorciu FAIR status pozorovatele, což českým firmám otevírá dveře k technologické i vědecko-výzkumné spolupráci. České firmy se tak mohou podílet na vybudování této velké evropské výzkumné infrastruktury, pro kterou se v Evropě obecně vžil název „Big Science“. V současné době ještě neexistuje možnost registrace do databáze dodavatelů FAIR, jako je tomu u podobných infrastruktur (např. ESO, CERN nebo ESS) a proto doporučujeme udržovat kontakt s ILO (p. Jiří Janošec), nebo sledovat stránky FAIR (resp. mateřské organizace GSI), či německého portálu s veřejnými zakázkami DTVP.

Dodávky do FAIR jsou možné formou tzv. „In-Kind,“ kdy úhradu zakázek provádí jednotlivé členské země ze svého příspěvku na stavbu infrastruktury (v ČR ÚJF AV ČR), nebo formou účasti v otevřených tendrech FAIR, do kterých se dle evropského soutěžního práva může přihlásit kdokoliv se sídlem v EU. Co se týče možností českých firem a institucí v tendrech pro FAIR, určitě mají české firmy a výzkumné instituce v oblasti vakuové a přístrojové techniky příležitosti.

LiveStream