Technologické centrum Praha

Big Science Business Forum 2022

...známe cenu myšlenky

Big Science Business Forum 2022

Big Science Business Forum 2022

Kontakt na pořadatele

Jiří Janošec

Telefon: 234 006 136

janosec@tc.cz

Typ akce: brokerage
Kdy: 04.10.2022 - 07.10.2022
Kde: Granada, Španělsko

Detailní informace:

Ve španělské Granadě se začátkem října uskutenčí druhý ročník konference „Big Science Business Forum 2022“ (BSBF2022).#### Jedná se o technologicky zaměřenou konferenci, která má propojit evropské výzkumné infrastruktury s průmyslem. Technologické centrum
AV ČR, které vás srdečně zve k účasti na konferenci, působí také jako kontaktní bod pro spolupráci výzkumných infrastruktur s českým průmyslem (tzv. Industry Liaison Officer - ILO).

Na konferenci BSBF2022 se dozvíte o budoucích investicích a zakázkách významných výzkumných infrastruktur v Evropě, mezi které patří: F4E (European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy), CERN (European Organization for Nuclear Research), EMBL (European Molecular Biology Laboratory), ESRF (European Synchrotron Radiation Facility), ESS (European Spallation Source), ESO (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere), ESA (European Space Agency), ILL (Institut Laue–Langevin), European XFEL (European X-Ray Free-Electron Laser Facility) nebo SKA (Square Kilometre Array). Pro tyto organizace se v průběhu let vžil název tzv. „Big Science“. 

Účast na konferenci BSBF2022 vám umožní dozvědět se o veřejných zakázek, které budou zadávat tyto výzkumné infrastruktury
v nadcházejících letech a seznámíte se s jejich zástupci a s jejich klíčovými technologickými dodavateli.

Díky B2B schůzkám a výstavě v prostorách pro konferenci budete moci navázat nová partnerství. 

Očekává se zde více než 1 000 účastníků, zejména z evropských firem, které se chtějí zapojit do dodávek pro „Big Science“. Velikost tohoto trhu se v letech 2020 až 2024 odhaduje až na 38,4 miliardy EUR.

Oblasti, kterým se konference bude věnovat jsou:

>>Elektrotechnika, výkonová elektronika, elektromechanické a RF systémy;
>>Materiálové technologie a pokročilé výrobní technologie;
>>Diagnostika, detektory, senzory, optika a přístroje;
>>ICT – vývoj software, HPC, Big Data, umělá inteligence, uživatelská rozhraní;
>>Přesné strojírenství a velké mechanické komponenty;
>>Přístrojová technika a řízení přístupu k datům a komunikace;
>>Supravodivost a supravodivé magnety;
>>Zapojení malých a středních podniků a klíčové aspekty zadávání zakázek;
>>Kryogenní technologie, technologie na detekci úniků z vakuových komponent;
>>Komplexní stavitelství a související bezpečnostní systémy;
>>Systémy dálkové manipulace.

Registrace na konferenci BSBF2022 je na webu www.BSBF2020.org.
Novinky lze sledovat rovněž na twitterovém účtu konference #BSBF2022.