Technologické centrum Praha

Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví

...známe cenu myšlenky

Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví

Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví

Kontakt na pořadatele

Václav Suchý

Telefon: 234 006 163

suchy@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 24.10.2022 7:00 - 14:00
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6

Detailní informace:

Mediaci, alternativní a kultivovanou formu mimosoudního řešení sporů,#### lze s úspěchem využít i v oblasti duševního vlastnictví. Řadu sporných otázek, které často vznikají během výzkumu a vývoje inovačních výrobků, při jejich zavádění na trh, i při transferu poznatků do aplikační sféry, lze vyřešit právě cestou mediace, tedy za asistence třetí neutrální strany, a vyhnout se tak zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení.

O tomto způsobu řešení sporů na poli duševního vlastnictví, jež díky své rychlosti a relativní finanční nenáročnosti může představovat atraktivní řešení právě pro malé a střední podniky i výzkumné organizace, promluví vybraní odborníci a registrovaní mediátoři na semináři „Mediace – efektivní nástroj řešení právních sporů v oblasti duševního vlastnictví v malých a středních podnicích“.

Seminář se uskuteční ve spolupráci Technologického centra AV ČR s Úřadem průmyslového vlastnictví v prostorách TC AV ČR.

Program ZDE.

Registrujte se zdarma viz odkaz níže.