Technologické centrum Praha

W4RES-GREENET Joint Networking Event

...známe cenu myšlenky

W4RES-GREENET Joint Networking Event

W4RES-GREENET Joint Networking Event

Kontakt na pořadatele

Jiří Janošec

Telefon: 234 006 136

janosec@tc.cz

Kdy: 29.09.2022
Kde: ONLINE

Detailní informace:

V rámci Evropského týdne udržitelné energie - European Sustainable Energy Week 2022 ####(#EUSEW2022) proběhne virtuální matchmakingová akce pro zájemce o účast v návrzích projektů z oblastí dodávek/využití energie pro výzvy k podávání návrhů projektů Klastru 5 - klima, energetika a mobilita v programu Horizont Evropa.

Na akci se podílí zástupci projektu W4RES ve spolupráci s národními kontakty pro Horizont Evropa a partnery sítě Enterprise Europe Network.

Jedná se o následující výzvy Horizontu Evropa - Klastr 5:

HORIZON-CL5-2022-D3-03 - Udržitelné, bezpečné a konkurenceschopné dodávky energie.
Otevřena: 6. září 2022
Uzávěrka: 10. ledna 2023

HORIZON-CL5-2022-D4-02 - Účinné, udržitelné a inkluzivní využívání energie
Otevřena: 6. září 2022
Uzávěrka: 24. ledna 2023

Výzvy se týkají obnovitelných zdrojů energie, respektive energeticky účinného a klimaticky neutrálního fondu budov v EU.

Kdo by se měl zúčastnit?

Akce je vhodná pro všechny zástupce univerzit, firem, klastrů apod., kteří se zajímají o výše uvedená témata Horizontu Evropa
v Klastru 5 včetně budoucích koordinátorů projektů. Akce je bezplatná a přispěje k možnosti diskutovat a upřesnit své projektové nápady s potenciálními partnery a navázat spolupráci d potenciálními konsorciálními partnery.

Zaregistrujte se zdarma na webu akce https://energy-networking-event.b2match.io/.

LiveStream