Technologické centrum Praha

CZARMA - 1. členská schůze

...známe cenu myšlenky

CZARMA - 1. členská schůze

CZARMA - 1. členská schůze
Kdy: 07.09.2022
Kde: Fyzikální ústav AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8

Detailní informace:

Česká asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu (CZARMA), která je profesním sdružením,#### pořádá svoji první členskou schůzi 7. září 2022.

Organizace má za cíl:

>> sdružovat a propojovat manažery a administrátory ve vědě a výzkumu;
>> být platformou pro sdílení zkušeností, know-how a dobré praxe;
>> pořádat vzdělávací akce pro profesní rozvoj pracovníků v oblasti řízení a administrace výzkumu;
>> přispět k budování dobrého jména profese manažer a administrátor ve výzkumu;
>> spolupracovat s vědeckými a výzkumnými organizacemi, univerzitami, veřejnou správou a obdobnými profesními
     spolky v ČR i zahraničí;
>> přispět k rozvoji a kultivaci českého i evropského výzkumného prostoru;
>> být partnerem relevantních orgánů veřejné správy a poskytovatelům dotace;
>> podílet se na připomínkování nových legislativních a ekonomických dokumentů.

Výhody členství v organizaci jsou například networking s dalšími kolegy z českého i zahraničního prostředí v oblasti administrace a managementu vědy, možnost aktivně se podílet na činnostech CZARMA a účastnit se jednání pracovních skupin a jednání s partnery, v neposlední řadě členství také otevírá možnost k dalšímu vzdělávání.

Více informací o organizaci a o členství v ní naleznete na jejím webu zde.