Technologické centrum Praha

Informační den k otevřeným výzvám Evropského partnerství pro cirkulární bioekonomiku

...známe cenu myšlenky

Informační den k otevřeným výzvám Evropského partnerství pro cirkulární bioekonomiku

Informační den k otevřeným výzvám Evropského partnerství pro cirkulární bioekonomiku

Soubory:

Typ akce: informační den
Kdy: 16.06.2022 8:00 - 10:30
Kde: on-line

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Evropským partnerstvím pro cirkulární bioekonomiku#### (Circular Bio-based Europe Joint Undertaking - CBE JU) pořádá dne
16. června 2022 informační den zaměřený na seznámení s aktuálně otevřenými výzvami CBE JU.
Konkrétní priority výzev, pravidla účasti i hodnoticí kritéria představí zástupkyně CBE JU, Virginia Puzzolo. Pozornost bude věnována i lokální a makroregionální perspektivě bioekonomiky v podání českých zástupců relevantních platforem a projektů.

Informační den proběhne v angličtině.

LiveStream