Technologické centrum Praha

Plány genderové rovnosti: cesta ke změně

...známe cenu myšlenky

Plány genderové rovnosti: cesta ke změně

Plány genderové rovnosti: cesta ke změně

Kontakt na pořadatele

NKC Gender a věda

Typ akce: konference
Kdy: 14.06.2022 7:00 - 13:00
Kde: Akademie věd ČR, Národní 1, Praha 1 & online

Detailní informace:

NKC Gender a věda pořádá 7. národní konferenci o genderu a vědě.#### Tentokrát na téma Plánů genderové rovnosti. 

Cílem konference je diskutovat o výzvách, které přináší implementace plánů genderové rovnosti a také o zkušenostech s jejich překonáváním.

Plány genderové rovnosti jsou od roku 2021 podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa, od roku 2023 je bude vyžadovat také Grantová agentura ČR. Díky tomu se v ČR skokově zvýšil zájem výzkumných institucí
o problematiku genderové rovnosti. Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej připravuje.

Program včetně možnosti registrace naleznete zde.