Technologické centrum Praha

BIOEKONOMIKA ve světle výsledků klimatické konference COP26 Glasgow 2021

...známe cenu myšlenky

BIOEKONOMIKA ve světle výsledků klimatické konference COP26 Glasgow 2021

BIOEKONOMIKA ve světle výsledků klimatické konference COP26 Glasgow 2021

Soubory:

Typ akce: konference
Kdy: 17.05.2022 7:30 - 15:00
Kde: Praha a on-line

Detailní informace:

Konferenci Bioekonomika ve světle výsledků klimatické konference COP26 Glasgow 2021#### pořádá dne 17. 5. 2022 Česká zemědělská univerzita v Praze a Platforma pro bioekonomiku České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR.

Akce se uskuteční hybridní formou (prezenčně  v aule České zemědělské univerzity v Praze a online). Akce je určena všem (studentům, manažerům, podnikatelům, odborníkům na klimatickou změnu, bioekonomiku a dalším zainteresovaným stranám), kteří o problematiku klimatické změny a souvisejících témat jeví zájem a chtějí se v dané tematice dále rozvíjet a vzdělávat.

Těšit se můžete na vysoce aktuální témata přednášená významnými českými odborníky (např. prof. Moldan, RNDr. Kužvart,
RNDr. Bursík a další významné osobnosti), 

Veškeré informace včetně programu naleznete v přiloženém dokumentu.
Registrace je možná do 10. 5. zde