Technologické centrum Praha

MSCA Sítě pro doktorandy: školení k výzvě 2022

...známe cenu myšlenky

MSCA Sítě pro doktorandy: školení k výzvě 2022

MSCA Sítě pro doktorandy: školení k výzvě 2022

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Zuzana Šimek (Čapková)

simekz@tc.cz

Kdy: 19.05.2022 7:00 - 11:15
Kde: on-line

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR pořádá on-line školení k výzvě 2022 pro MSCA Sítě pro doktorandy#### (Marie Skłodowska-Curie Doctoral Networks, MSCA DN) v Horizontu Evropa.

Školení je určeno primárně institucím, které chtějí podat projektový návrh v roli koordi- nátora, je ale otevřeno i těm, kteří neplánují koordinovat projekt (příjemci/asociovaní partneři), případně se pouze chtějí dozvědět více o této Akci.

Registrovat se můžete do 17. května 2022 (23:59). Odkaz bude zaslán registrovaným nejpozději den před školením.
Akce bude probíhat v angličtině.

Předpokládaný termín otevření výzvy MSCA-DN-2022 je 12. května 2022, uzávěrka je stanovena na 15. listopadu 2022.  

LiveStream