Technologické centrum Praha

Module 6: Workshop on MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 for applicants and their supervisors, 30-31/05/2022

...známe cenu myšlenky

Module 6: Workshop on MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 for applicants and their supervisors, 30-31/05/2022

Module 6: Workshop on MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 for applicants and their supervisors, 30-31/05/2022

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Zuzana Šimek (Čapková)

simekz@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 30.05.2022 8:00 - 31.05.2022 11:30
Kde: on-line

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR vás srdečně zve na on-line workshop pro žadatele
a jejich školitele#### na téma Jak napsat kompetitivní projekt MSCA Postdoctoral Fellowships ve výzvě 2022, který se koná ve dnech 30. a 31. května 2022.
Je součástí výukových modulů TC „Jak uspět v Horizontu Evropa“ (Modul 6).

On-line workshop bude zaměřen na praktické aspekty psaní projektového návrhu. Je otevřen výzkumníkům a jejich školitelům z jakéhokoliv oboru, kteří připravují projektový návrh do aktuální výzvy MSCA PF v roce 2022 (uzávěrka 14. září 2022).

Registrovat se můžete nejpozději do 19. května 2022 (23:59). Podmínkou účasti je zaslání CV a abstraktu, které poslouží jako podklad pro zpětnou vazbu od hodnotitelů, na e-mail luzumova@tc.cz. Odkaz bude zaslán pouze registrovaným nejpozději den před workshopem. Akce bude probíhat v angličtině.
Program nalezente v příloze.

Pokud jste budoucí školitel a váš kolega, budoucí řešitel projektu MSCA PF (MSCA fellow), se nemůže účastnit, můžete ho na workshopu zastoupit. V takovém případě nám prosím za něj pošlete jeho CV a abstrakt připravovaného projektového návrhu.
Zúčastní-li se budoucí řešitel projektu MSCA PF workshopu spolu s Vámi, v registračním formuláři pouze uveďte svou roli v projektu, podklady nám nemusíte posílat dvakrát.  

Termín otevření výzvy MSCA-2022-PF je 12. května 2022, uzávěrka je stanovena na 14. září 2022.

Od výzvy 2021 je možnost podávat projektové návrhy MSCA PF omezena na žadatele, kteří:

  • Získali k datu uzávěrky výzvy titul Ph.D. (včetně úspěšné obhajoby disertační práce) 
  • Prokážou maximálně osm let praxe ve výzkumu odpovídající plnému úvazku, počítá se od data získání doktorátu. Roky strávené mimo výzkum, kariérní přestávky (např. z důvodu mateřské/rodičovské dovolené) a roky strávené výzkumem v tzv. třetích zemích dle terminologie HE lze od max. délky praxe odečíst.
  • Mobilitní pravidlo zůstává beze změn: žadatel nesmí pobývat či vykonávat hlavní pracovní činnost v zemi své budoucí hostitelské instituce déle než 12 měsíců za poslední 3 roky k datu uzávěrky výzvy.

DŮLEŽITÉ:

1)      Čtěte prosím pozorně pokyny v přiloženém dokumentu „REGISTRATION REQUIREMENTS“. Dodržte termín pro zaslání
         CV a abstraktu 19. kvěvna 2022 (23:59).

2)      Na workshop si prosím připravte alespoň první verzi Vaší Gantt chart, s kterou budeme dále pracovat. Podrobnější návod
          jak Gantt chart připravit, najdete v přiloženém dokumentu “
HOMEWORK”.

3)      Účast na workshopu předpokládá znalost pravidel výzvy MSCA Postdoctoral Fellowships. Cílem workshopu není detailně seznámit budoucí žadatele s pravidly tohoto grantového schématu. Za tím účelem pořádá Technologické centrum On-line informační den k MSCA PF 26. dubna 2022. Doporučujeme proto infoden sledovat, registrovat se můžete do 25. dubna (10:00) viz níže.
Pokud se infodne nezúčastníte, nezapomeňte si projít prezentace, které budou k dispozici na Národním portálu Horizont Evropa.