Technologické centrum Praha

Zkušenosti s aplikací kvantitativních metod pro hodnocení ekonomických dopadů VaV v ČR

...známe cenu myšlenky

Zkušenosti s aplikací kvantitativních metod pro hodnocení ekonomických dopadů VaV v ČR

Zkušenosti s aplikací kvantitativních metod pro hodnocení ekonomických dopadů VaV v ČR

Kontakt na pořadatele

Iva Vančurová

Telefon: 234 006 142

vnacurova@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 10.05.2022 7:30 - 10:30
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6, místnost Labe

Detailní informace:

Zveme vás na seminář pořádaný v rámci projektu Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor,#### který je podpořen z Programu ÉTA Technologické agentury ČR.

Cílem semináře je představit výsledy kontrafaktuálních (kvantitativních) dopadových analýz podpory podnikového výzkumu a vývoje v České republice a dát i prostor pro diskusi.

S výsledky dopadových analýz a výstupy projektu seznámi účastníky řešitelé: Vladislav Čadil (TC AV ČR), Ondřej Dvouletý (VŠE) a Tomáš Ratinger (TC AV ČR).

Použitý metodologický rámec kombinuje techniky kontrafaktuální dopadové analýzy a vícenásobné regresní analýzy panelových dat. Byl aplikován na podniky, které byly podpořeny mezi lety 2008-2018. 
Více informací na webu STRAST.

LOGOLINK-ETA-RW-755x206.png