Technologické centrum Praha

ADMA TranS4MErs - projekt podporující digitalizaci výrobních firem

...známe cenu myšlenky

ADMA TranS4MErs - projekt podporující digitalizaci výrobních firem

ADMA TranS4MErs - projekt podporující digitalizaci výrobních firem
Typ akce: seminář
Kdy: 28.04.2022 8:00 - 9:00
Kde: on-line

Detailní informace:

Dne 28. dubna 2022 se uskuteční zahajovací akce projektu ADMA TranS4MErs určená malým a středním výrobním podnikům, #### jejichž strategickým cílem digitální transformace. Akce je příležitostí seznámit se s historií projektu ADMA a získat přehled o nadcházejících krocích nového projektu. Zástupci malých středních podniků, kteří v minulosti program využili, uvedou, jak jim projekt pomohl na cestě
k digitalizaci. 

Projekt ADMA TranS4MErs navazuje na projekt ADMA zahájený v roce 2018, jehož hlavním cílem bylo ukotvit v Evropě udržitelný výrobní průmysl. Během tří let svého trvání pomohl projekt více než 100 malým a středním podnikům ve 12 evropských zemích. Podniky přizpůsobily pokročilá výrobní řešení a strategie a staly se "továrnami nové generace" s konkurenceschopnější, modernější a udržitelnější výrobou.

Projekt ADMA TranS4MErs, zahájený v říjnu 2021, navazuje na tradici projektu ADMA s cílem dále podpořit ambiciózní a inovativní malé a střední podniky na jejich transformační cestě - se zohledněním současných ekologických, digitálních a společenských výzev. Technologické centrum AV ČR je jediný partner za ČR v 30členném konsorciu z 26 členských zemí EU.

K akci se registrujte ZDE.

Pro více informací kontaktujte Petra Hladíka, 234 006 181, hladik@tc.cz

LiveStream