Technologické centrum Praha

Information Day on MSCA Postdoctoral Fellowships: 2022 Call

...známe cenu myšlenky

Information Day on MSCA Postdoctoral Fellowships: 2022 Call

Information Day on MSCA Postdoctoral Fellowships: 2022 Call

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Zuzana Šimek (Čapková)

simekz@tc.cz

Typ akce: informační den
Kdy: 26.04.2022 7:00 - 12:00
Kde: on-line

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR pořádá on-line Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie#### Postdoctoral Fellowships (MSCA PF) zaměřený na výzvu 2022.

Informační den k MSCA PF je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto typu grantů, primárně by měl posloužit jako zdroj informací výzkumnicím a výzkumníkům, kteří zvažují ucházet se o grant na individuální vědecko-výzkumný pobyt (Postdoctoral Fellowship), užitečný bude i pro projektové manažery a další pracovníky, kteří budou výzkumnicím a výzkumníkům pomáhat při přípravě projektového návrhu.

Registrovat se můžete do 24. dubna 2022 (23:59). Odkaz bude zaslán registrovaným nejpozději den před infodnem. Akce bude probíhat v angličtině. Infoden bude nahráván, nahrávka bude zveřejněna po akci na Národním portálu Horizont Evropa.    

Na infoden bude navazovat Workshop pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships určený žadatelům a žadatelkám, kteří hodlají podat projektový návrh do druhé výzvy v Horizontu Evropa (MSCA-2022-PF), s termínem uzávěrky 14. září 2022. Termín workshopu bude upřesněn v nejbližších dnech, registrace bude spuštěna nejpozději na začátku dubna, podmínkou účasti bude zaslání životopisu a abstraktu dle pravidel MSCA PF. Pro projektové manažerky a manažery připravujeme školení k přípravě projektových návrhů MSCA PF.

Důležité: Výzva MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 bude otevřena 12. května 2022, uzávěrka výzvy bude 14. září 2022.

LiveStream