Technologické centrum Praha

ERC applicants´ workshop on PREPARATION OF A COMPETITIVE PROPOSAL (PART 1), 25.-27. května 2022

...známe cenu myšlenky

ERC applicants´ workshop on PREPARATION OF A COMPETITIVE PROPOSAL (PART 1), 25.-27. května 2022

ERC applicants´ workshop on PREPARATION OF A COMPETITIVE PROPOSAL (PART 1), 25.-27. května 2022

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Petra Fedorová

fedorova@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 25.05.2022 - 27.05.2022
Kde: online

Detailní informace:

TC ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC (ES) #### pořádají první ze série on-line workshopů pro žadatele o ERC Starting a Consolidator granty (případně i Synergy a Advanced granty), věnované přípravě projektových návrhů. Workshop je otevřen těm uchazečkám a uchazečům, kteří intenzivně pracují na projektových návrzích, které hodlají podat do jedné z výzev Pracovního programu ERC pro rok 2023 a kteří nejsou omezeni restrikcemi pro opětovné podávání návrhů z předchozích výzev.

Registrujte se ZDE!

Workshop se bude skládat z krátkých (5 min.) individuálních prezentací výzkumných záměrů, CV a dosažených výsledků (track record/TR) jednotlivých žadatelů a z diskuze se členy ES a dalšími hodnotiteli projektů ERC, neaktivními v daném roce výzvy, případně s dalšími experty z oblastí výzkumu jednotlivých žadatelů.

Podmínkou účasti je registrace a zaslání abstraktu, životopisu a dosavadních výsledků (TR) do 11. dubna 2022 (23:59) na e-mail ES erc.es@tc.cz. Zaslané podklady budou hodnoceny členy ES na základě hodnotících kritérií ERC. Vzhledem k omezené kapacitě budeme preferovat ty žádosti, které budou vyhodnoceny jako zralé pro podání kompetitivního návrhu projektu do jedné z výzev Pracovního programu ERC pro rok 2023. Detailní požadavky si prosím pečlivě přečtěte v sekci Requirements přiloženého dokumentu (Invitation to the ERC workshop_Part 1) – tam také najdete kritéria hodnocení ERC projektů a doporučení pro přípravu prezentace.

Důležité!

Žadatelky a žadatelé by měli co nejdříve informovat instituci, na které chtějí zamýšlený ERC projekt realizovat, o svém úmyslu podat grant ERC. Od budoucích hostitelských institucí se očekává, že budou nápomocny uchazečům a uchazečkám o grant ERC při přípravě požadovaných podkladů. Tímto prosíme kontaktní osoby pro ERC o zaslání seznamu žadatelů a žadatelek, kteří se zaregistrovali na workshop, do 11. dubna 2022 na e-mailovou adresu ES erc.es@tc.cz.