Technologické centrum Praha

Modul 5: koordinace projektů Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Modul 5: koordinace projektů Horizont Evropa

Modul 5: koordinace projektů Horizont Evropa

Kontakt na pořadatele

Technologické centrum AV ČR

finance@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 07.04.2022 8:00 - 14:00
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6

Detailní informace:

Zveme vás na workshop Technologického centra (modul 5) pro budoucí koordinátory projektů Horizont Evropa.#### Jednou z přednášejících bude Lenka Bajarová
z konzultační společnosti pro výzkum, vývoj a inovace  Amires.  

Workshop obsáhne mimo jiné tato témata:

- Role v konsorciu,
- Životní cyklus projektu,
- Právní vztahy mezi partnery a s Evropskou komisí,
- Projektový management v praxi,
- Změny grantové dohody,
- Doporučení pro zpracování části Implementace projektového návrhu.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.


Přijměte od nás pozvání i na další workshopy ze série Jak na Horizont Evropa pořádané na jaře tohoto roku: