Technologické centrum Praha

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa

Kontakt na pořadatele

Technologické centrum AV ČR

finance@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 11.04.2022 8:00 - 13:30
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6

Detailní informace:

Zveme vás na seminář určený pro výzkumníky a výzkumnice a začínající projektové manažery a manažerky#### na téma PŘÍPRAVA ROZPOČTU A VYKAZOVÁNÍ NÁKLADŮ
V PROJEKTECH HORIZONT EVROPA.
Uskuteční se 11. dubna 2022 v našich prostorách. 

Hlavními tématy semináře budou:

> rozpočet a vyplňování finančních výkazů,
> specifika nákladových kategorií
> a zásadní finanční novinky v projektech Horizontu Evropa.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce

Přijměte od nás pozvání i na další workshopy ze série Jak na Horizont Evropa pořádané na jaře tohoto roku: