Technologické centrum Praha

Pan-European Partnering in Big Science

...známe cenu myšlenky

Pan-European Partnering in Big Science

Pan-European Partnering in Big Science

Kontakt na pořadatele

Jiří Janošec

Telefon: 234 006 136

janosec@tc.cz

Typ akce: brokerage
Kdy: 08.02.2022
Kde: online

Detailní informace:

Zveme vás na mezinárodní kooperační setkání firem Pan-European Partnering in Big Science,#### a to z pozice kontaktního bodu pro spolupráci s průmyslem v ČR (tzv. Industrial Liaison Officer – ILO) a s velkými výzkumnými infrastrukturami, kterou Technologické centrum AV ČR dlouhodobě zastává.

Tato partnerská setkání se budou konat na základě předem naplánovaných schůzek podle zájmu a profilů jednotlivých účastníků akce. Pro úspěšnou účast a vytěžení maxima
z B2B jednání je nezbytné vložit kooperační profil (nabídku nebo poptávku) na „Marketplace“.

Registraci na akci, profily již přihlášených účastníků, žádost o schůzky a více informací lze zjistit ZDE.

Cílem akce, která je koncipována jako přípravná akce k Big Science Business Forum 2022 (BSBF2022), je poskytnout zástupcům evropských malých a středních podniků a výzkumných pracoviští prostor pro navázání kontaktů a vytvoření konsorcií. Budou tak lépe připraveni na obchodní příležitosti, které se v rámci BSBF2022 otevřou v říjnu 2022 v Granadě, kde představí zástupci z ITER/F4E, ESO, CERN a IFMIF-DONES spolu s představiteli průmyslu a malých a středních podniků své zkušenosti s vytvářením konsorcií. Na BSBF2022 půjde o vynikající příležitost setkat se s lidmi z výzkumných infrastruktur a jejich evropských dodavatelských firem a prozkoumat nové obchodní příležitosti.

Jednacím jazykem je angličtina.

LiveStream