Technologické centrum Praha

Technology Transfer workshop pro nováčky v Horizontu Evropa

...známe cenu myšlenky

Technology Transfer workshop pro nováčky v Horizontu Evropa

Technology Transfer workshop pro nováčky v Horizontu Evropa

Kontakt na pořadatele

Jiří Janošec

Telefon: 234 006 136

janosec@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 02.02.2022 - 03.02.2022
Kde: ONLINE

Detailní informace:

Zveme vás na workshop k problematice technologického transferu,#### určený pro tzv. nováčky v projektech Horizont Evropa v oblastech nanotechnologií, pokročilých materiálů a nových výrobních postupů (NMP). Workshop je pořádán v rámci projektu
FIT-4-NMP, jehož je TC AV ČR partnerem.

Podmínkou účasti na workshopu je registrace v seznamu "nováčků" v projektu
FIT-4-NMP.

Projekt FIT-4-NMP má za cíl zvýšit účast talentovaných nováčků v projektech NMP programu Horizont Evropa. S pomocí projektu tak mohou firmy využít podpory a maximalizovat šance v nových výzvách NMP vyhlášených Evropskou komisí.

Workshop je dvoudenní a bude se zabývat nastavením spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslem, hledáním a vyhodnocováním technologických příležitostí, prodejními taktikami, ochranou duševního vlastnictví apod.

Program naleznete zde.

Registrujte se do 31. 1. 2022 zde.

LiveStream