Technologické centrum Praha

Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

...známe cenu myšlenky

Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

Finanční a právní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie

Kontakt na pořadatele

TC AV ČR

lojkova@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 30.11.2021 8:00 - 12:00
Kde: online

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR vás zve na online seminář věnováný finančním#### a právním aspektům akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

V rámci semináře se dozvíte:

  • informace o dílčích schématech MSCA podporovaných v programu Horizont Evropa 
  • jaká jsou specifika jednotkových nákladů, které se v těchto akcích využívají
  • jak správně nastavit smlouvu s výzkumníkem
  • na co si dát pozor v konsorciální či partnerské smlouvě
  • jakým způsobem si poradit s etickými otázkami 

Seminář má praktické zaměření a nabízí prostor pro vzájemnou interakci a výměnu dobré praxe.

Cílovou skupinou semináře jsou především projektoví manažeři a výzkumní pracovníci. Účast na semináři je otevřená ale i všem dalším zájemcům o tuto problematiku. 

Akce Marie Skłodowska-Curie podporují excelentní výzkum a inovace a vybavují výzkumné pracovníky ve všech fázích jejich kariéry novými znalostmi a dovednostmi prostřednictvím přeshraniční mobility a možnostmi působení v různých odvětvích a oborech.

Účast v těchto projektech je výzvou jak pro výzkumníky, pro které znamená důležitý krok v jejich profesní kariéře, tak pro hostitelskou instituci, která musí správně uchopit administrativní, finanční a právní stránku projektů. 

Program semináře je k dispozici zde.
Pro účast na semiáři se předem zaregistrujte, viz odkaz níže.

Seminář je financován z projektu Česká republika v Evropském výzkumném prostoru 3 – CZERA 3, LTI18020, podporovaného MŠMT
z programu INTER-EXCELLENCE.

LiveStream