Technologické centrum Praha

Modul 5: Koordinace projektů Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Modul 5: Koordinace projektů Horizont Evropa

Modul 5: Koordinace projektů Horizont Evropa

Kontakt na pořadatele

Technologické centrum AV ČR

finance@tc.cz

Typ akce: workshop
Kdy: 13.10.2021 8:00 - 14:00
Kde: ONLINE

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 13. října 2021 workshop pro budoucí koordinátory projektů Horizont Evropa.#### Hostem workshopu bude Jiří Bouchal
z IS-Practice.  

Workshop obsáhne mimo jiné tato témata:

  • Role v konsorciu,
  • Životní cyklus projektu,
  • Právní vztahy mezi partnery a s Evropskou komisí,
  • Projektový management v praxi,
  • Změny grantové dohody,
  • Doporučení pro zpracování části Implementace projektového návrhu.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

Nyní se můžete hlásit na uvedeném odkazu: https://geform.tc.cz/Modul_5_2021_podzim

LiveStream