Technologické centrum Praha

Modul 4: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Modul 4: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa

Modul 4: Komunikace, šíření a využití výsledků v projektech Horizont Evropa

Kontakt na pořadatele

Technologické centrum AV ČR

kotoucek@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 12.10.2021 7:00 - 11:00
Kde: ONLINE

Detailní informace:

Dne 12. října proběhne seminář pro výzkumníky, výzkumnice, zástupce a zástupkyně
z projektových oddělení, kteří připravují nebo budou připravovat projektový návrh a chtějí získat více informací o jeho specifických částech - konkrétně na téma KOMUNIKACE, ŠÍŘENÍ A VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ V PROJEKTECH HORIZONT EVROPA.

Z oblastí témat například zazní:

  • Využití výsledků, udržitelnost a komercializace,
  • Šíření výsledků, Open Science,
  • Komunikace výsledků, inovativní nástroje komunikace,
  • PEDR (Plan for dissemination and exploitation of the project's results),
  • Doporučení pro psaní části 2 „Impact“ projektového návrhu. 

Hostem workshopu bude Jiří Bouchal z IS-Practice a také zástupci z firmy Sciencecom Agency Eduard Petiška a Tomáš Galvas.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce

Nyní se můžete hlásit na uvedeném odkazu: https://geform.tc.cz/Modul_4_2021_podzim

LiveStream