Technologické centrum Praha

Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR

...známe cenu myšlenky

Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR

Workshop k implementaci iniciativy EOSC v ČR

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Typ akce: workshop
Kdy: 23.09.2021 8:00 - 10:30
Kde: Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 1076/27, Praha 6

Detailní informace:

Srdečně vás zveme na workshop k implementaci iniciativy EOSC (European Open Science Cloud) v ČR,#### který společně pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní technická knihovna, velká výzkumná infrastrukturá e-INFRA CZ a Technologické centrum AV ČR ve čtvrtek 23. září 2021. Akce se uskuteční v konferenčních prostorách Technologického centra AV ČR od 10:00 hod.

Účelem workshopu je představit základní principy budování národní datové infrastruktury v ČR a cestu k její architektuře a službám. Součástí programu bude poté i diskuze nad konceptem odborných pracovních skupin, které se budou podílet na definování technických a dalších parametrů národní datové infrastruktury v ČR.

Přihlásit na workshop se můžete prostřednictvím registračního formuláře, a to nejpozději do pondělí dne 20. září 2021 do 12:00 hod.

Jazykem akce je čeština (bez tlumočení), akce bude nahrávána/streamována.

Investice do rozvoje datové infrastruktury výzkumných organizací ČR budou v nadcházejícím období ze strany MŠMT podporovány zejména za využití nástrojů politiky soudržnosti EU z prostředků Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Akce bude také streamovaná, odkaz je zde: https://www.youtube.com/watch

LiveStream