Technologické centrum Praha

Science Café s Tomášem Jungwirthem

...známe cenu myšlenky

Science Café s Tomášem Jungwirthem

Science Café s Tomášem Jungwirthem
Typ akce: seminář
Kdy: 23.10.2018
Kde: Plzeňký dům, Brusel (Belgie)

Detailní informace:

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vás společně se svými partnery srdečně zve#### na v pořadí již jedenácté Science Café, které se uskuteční dne 23. října 2018 od 19:00
v Plzeňském domě v Bruselu.

Tentokrát bude naším hostem profesor Tomáš Jungwirth, který se zabývá fyzikou pevných látek, materiálovým výzkumem a elektronickými vlastnostmi nanostruktur. Podílel se na řadě významných prací v oboru spinové elektroniky, například na objevu spinového Hallova jevu. V roce 2011 obdržel ERC Advanced grant Spintronika založená na relativistických jevech v systémech s nulovým magnetickým momentem (0MSPIN), v němž se zaměřil na výzkum možného použití antiferomagnetických látek ve spintronických aplikacích. V roce 2015 se stal teprve druhým českým členem Vědecké rady ERC a je také členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Prof. Jungwirth vede Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR
a je profesorem na Nottinghamské univerzitě ve Velké Británii.

Science Café je diskusní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti a dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti. Více o našem hostu naleznete zde a registrace viz odkaz níže.

Science Café organizují společně CZELO, České centrum Brusel, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., Evropská kancelář Plzeňského kraje v Bruselu, Zastoupení Prahy při EU a Velvyslanectví České Republiky v Bruselu.