Technologické centrum Praha

Partnerské setkání k výzvám Horizont Evropa - Klastr 1, Health

...známe cenu myšlenky

Partnerské setkání k výzvám Horizont Evropa - Klastr 1, Health

Partnerské setkání k výzvám Horizont Evropa - Klastr 1, Health
Typ akce: brokerage
Kdy: 05.07.2021 8:30 - 15:30

Detailní informace:

Sítě národních kontaktních bodů ve spolupráci s EK pořádají sérii on-line partnerských setkání#### (brokerage events). Akce jsou zaměřeny na témata prvních výzev klastrů programu Horizont Evropa. Cílem setkání je navázat spolupráci na přípravě výzkumných projektů.

Účast na brokerage events je zdarma, je však nutné se registrovat a vyplnit profil organizace.

Detailní informace a registrace na brokerage klastru 1 - Health je na tomto odkazu

Akce se uskuteční v návaznosti na informační dny Evropské komise.

LiveStream