Technologické centrum Praha

Seminář pro instituce k podpoře žadatelů ve výzvách ERC

...známe cenu myšlenky

Seminář pro instituce k podpoře žadatelů ve výzvách ERC

Kontakt na pořadatele

Zuzana Čapková

capkova@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 17.06.2021 12:00 - 14:00
Kde: on-line

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR a Expertní skupina na podporu žadatelů ve výzvách ERC#### (dále ES), která byla zřízena společnou deklarací Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky v lednu t.r., pořádají pro vedoucí pracovníky institucí a jejich projektových oddělení (nikoliv pro žadatele o granty ERC) pracovní seminář s následujícími cíli:

1) informovat o podpoře žadatelů o ERC granty prostřednictvím spolupráce ES a TC AV ČR;

2) vysvětlit roli jednotlivých institucí při podpoře vlastních žadatelů;

3) nastavit možnou vzájemnou spolupráci ES a jednotlivých institucí.

Při diskusi druhého bodu budeme vycházet z části C textu Účast ČR v soutěžích o granty Evropské výzkumné rady (ERC): Strategická doporučení pro podporu žadatelů o granty ERC na institucionální a národní úrovni autorů Čapková, Fedorová a Strakoš z května minulého roku.

Odkaz k připojení na akci bude zaslán registrovaným osobám nejpozději den před konáním.

LiveStream