Technologické centrum Praha

Information Day on MSCA Postdoctoral Fellowships under Horizon Europe

...známe cenu myšlenky

Information Day on MSCA Postdoctoral Fellowships under Horizon Europe

Kontakt na pořadatele

Zuzana Čapková

capkova@tc.cz

Typ akce: informační den
Kdy: 21.05.2021 7:00 - 11:00
Kde: on-line

Detailní informace:

TC pořádá dne 21. května on-line Informační den k Akci Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships#### u (MSCA PF) v Horizontu Evropa, neboli k projektům známým v předchozím rámcovém programu Horizont 2020 jako Individual Fellowships (MSCA IF).

Informační den k MSCA PF je otevřen všem, kteří se chtějí dozvědět více o tomto typu grantů, primárně by měl posloužit jako zdroj informací výzkumníkům a výzkumnicím, kteří zvažují ucházet se o grant na individuální vědecko-výzkumný pobyt (Postdoctoral Fellowship), užitečný bude i pro projektové manažery a další pracovníky, kteří budou výzkumníkům a výzkumnicím pomáhat při přípravě projektového návrhu.

Registrovat se můžete nejpozději do 19. května 2021 (23:59). Odkaz bude zaslán registrovaným nejpozději den před info dnem. Akce bude probíhat v angličtině.

Na info den bude navazovat Workshop pro žadatele o MSCA Postdoctoral Fellowships určený žadatelům a žadatelkám,
kteří hodlají letos podat projektový návrh do první výzvy v Horizontu Evropa MSCA-PF-2021. Workshop se bude konat ve dnech 
24. a 25. června 2021, registrace bude spuštěna na začátku května. Podmínkou účasti bude zaslání životopisu a abstraktu dle pravidel MSCA PF.