Technologické centrum Praha

EU Brokerage - Digital and Industrial Technologies, Mobility, OITB & M-ERA.NET

...známe cenu myšlenky

EU Brokerage - Digital and Industrial Technologies, Mobility, OITB & M-ERA.NET

Typ akce: brokerage
Kdy: 29.04.2021
Kde: on-line

Detailní informace:

Německá Bavarian Research Alliance ve spolupráci s dalšími partnery sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network ####  organizuje 29. dubna 2021 online kooperační setkání firem a výzkumných organizací o digitálních a průmyslových technologiích. Akce se zaměří na Digitální a průmyslové technologie, zejména: ICT (AI, robotika, kvantová výpočetní technika, Internet of Things), materiály, výrobní technologie, baterie, vodík a mobilita v programu Horizont Evropa, Open Innovation Test Beds (OITBs) pro lehké materiály a M-ERA-NET.

Účelem kooperačního setkání je propojit zájemce z různých evropských zemí pro vypracování společných návrhů projektů v rámci programů Horizont Evropa a M-ERA-NET se zaměřením na konkrétní výzvy související s tématy specifikovanými výše.

Zástupce Evropské komise představí přehled nadcházejícího pracovního programu. Zkušení koordinátoři čtyř projektů Open Innovation Test Beds (OITB) představí své projekty a aktuální otevřené výzvy OITB. Dozvíte se také o aktuální výzvě M-ERA-NET.

Další informace a bezplatnou registraci naleznete na webu akce.

Pro více informací prosím kontaktujte: Jiří Janošec, tel.: 234 006 136, janosec@tc.cz

EU Brokerage event_29_4-2021.jpg

LiveStream