Technologické centrum Praha

Moderní trendy financování technologických firem

...známe cenu myšlenky

Moderní trendy financování technologických firem

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Jiří Vavřínek

vavrinek@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 22.04.2021 8:00 - 9:30
Kde: Online

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR v rámci aktivit sítě Enterprise Europe Network ČR připravilo####  online webinář, kde představí aktuální výzvy vybraných grantů a finančních nástrojů z národních zdrojů a fondů EU. 
Seznámí vás s novou výzvou pro financování studie proveditelnosti (GAMA), novou podobou a hodnocením grantů EIC
z programu Horizontu Evropa a jejich národními ekvivalenty (TREND). Zazní zkušenosti získané z konzultací projektů.

Cílovou skupinou webináře jsou začínající firmy (start-upy), malé a střední podniky v období růstu (scale-upy) a rozvinuté technologické firmy s novými inovativními projekty.

Program naleznete v přiloženém souboru níže.

LiveStream