Technologické centrum Praha

Zapojte se do programu Horizont Evropa

...známe cenu myšlenky

Zapojte se do programu Horizont Evropa

Zapojte se do programu Horizont Evropa

Soubory:

Typ akce: informační den
Kdy: 08.03.2021 - 11.03.2021
Kde: online

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR pod záštitou MŠMT pořádá informační kampaň k programu Horizont Evropa,#### kde jednotliví NCP v oblastech své působnosti v několika samostatných blocích detailněji představí nové příležitosti, plánované výzvy a pravidla programu Horizont Evropa. Informační kampaň je určena pro všechny výzkumnice a výzkumníky, projektovou podporu výzkumných institucí i inovačních firem.
Účastníci se dozvědí, co se očekává v pracovních programech, jaká budou podporovaná témata ve výzvách v roce 2021, jaké jsou hlavní strategické cíle i návaznosti programu na evropské politiky. Pozornost bude věnována také novým aspektům, rozdílům a návaznostem na program Horizont 2020.

Podrobné informace (témata jednotlivých bloků, přednášející apod.) jsou uvedeny v pozvánce v příloze níže.

LiveStream