Technologické centrum Praha

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

...známe cenu myšlenky

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Iva Vančurová

Telefon: 234 006 142

vancurova@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 26.11.2020 9:00 - 11:30
Kde: on-line

Detailní informace:

Srdečně vás zveme na on-line odborný seminář Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách,#### který pořádáme tradičně ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a který nese letos podtitul

Financování - Lidé - Spolupráce.

Program semináře uvede nové údaje o finacování výzkumu a vývoje, v dalším příspěvku představí trendy v podpoře výzkumu a vývoje v ústavech AV ČR a na vysokých školách
z národních a zahraničních zdrojů. V druhém bloku se prezentace zaměří na lidské zdroje
ve veřejných výzkumných organizacích a na vysokých školách a pomocí nové aplikace seznámí s analýzou unikátních dat spolupráce 48 center podpořených z OP VaVpI v projektech VaV z veřejných prostředků.

Podrobný program semináře naleznete v příloze.

V případě zájmu se registrujte nejpozději do 23. 11., viz registrace níže.

LiveStream