Technologické centrum Praha

Zahájení Rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021 – 2027

...známe cenu myšlenky

Zahájení Rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021 – 2027

Zahájení Rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Evropa 2021 – 2027

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Aneta Kašlíková

kaslikova@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 02.12.2020 12:30 - 16:00
Kde: Online

Detailní informace:

Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra AV ČR pod záštitou Zastoupení Evropské komise v ČR a Ministerstva školství,#### mládeže a tělovýchovy si vás dovoluje pozvat na SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ RÁMCOVÉHO PROGRAMU PRO VÝZKUM A INOVACE HORIZONT EVROPA 2021 – 2027. Nový rámcový program Horizont Evropa naváže od ledna 2021
na stávající program Horizont 2020 (H2020). V pořadí již 9. rámcový program představuje doposud nejambicióznější unijní program zaměřený na výzkum a inovace.

Akce proběhne online 2. prosince odpoledne (13:30 - 17:00), prostor pro vaše dotazy bude přes aplikaci SLIDO.

V rámci akce se dozvíte více o Horizontu Evropa a jeho pilířích, ale i o jeho postavení jako přímo řízeného programu Evropské unie. Dále budou představeny informace o procesu strategického plánování programu a roli programových výborů. Národní kontaktní centrum Gender a věda nastíní problematiku genderu a Národní informační centrum pro evropský výzkum představí jednotlivé oblasti Horizontu Evropa a Národní kontaktní body, které budou mít dané oblasti v gesci. 

Pozvánku najdete v přiloženém dokumentu níže. 

Kapacita akce je naplněna, děkujeme za Váš zájem o akce TC!

Prezentace i částečný záznam budou k dispozici po skončení akce na stránkách h2020.cz.

LiveStream