Technologické centrum Praha

Webinář na téma bezpečnosti potravin

...známe cenu myšlenky

Webinář na téma bezpečnosti potravin

Typ akce: seminář
Kdy: 04.11.2020
Kde: online

Detailní informace:

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vás společně s Litevskou styčnou kanceláří#### pro výzkum a vývoj (LINO)
v Bruselu srdečně zve na webinář „Food Safety – What is the role of research and innovation?”, který se uskuteční online dne 
4. listopadu 2020.

Hlavním cílem akce je diskutovat roli výzkumu a inovací při plnění cílů Evropské komise a cílů udržitelného rozvoje OSN
v oblasti bezpečnosti potravin
, adaptace na změny klimatu a zlepšování tolerance plodin a hospodářských zvířat vůči stresu, suchu
a povodním. Rovněž bude projednána úloha Společného výzkumného střediska (JRC) při stimulaci inovací a ochrany spotřebitelů a občanů spolu s rolí Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) pro potraviny. Za Českou republiku na akci vystoupí Dalibor Húska  z Ústavu chemie a biochemie Mendlovy univerzity v Brně. Webinář propojí výzkumné pracovníky, inovátory a zástupce průmyslu a umožní jim vyměnit si a sdílet své zkušenosti a výsledky výzkumu.

Registrace je k dispozici přes odkaz níže, předběžná pozvánka je k dispozici zde.

LiveStream