Technologické centrum Praha

Stakeholder workshop - Novelties in HORIZON EUROPE MGA

...známe cenu myšlenky

Stakeholder workshop - Novelties in HORIZON EUROPE MGA

Typ akce: workshop
Kdy: 09.10.2020 7:30 - 11:00
Kde: online Zoom / Youtube Livestream

Detailní informace:

Evropská komise zve zájemce na online workshop o novinkách v modelové grantové dohodě Horizontu Evropa, ####který se uskuteční v pátek 9. října od 9:30 do 13:00.

Hlavním cílem workshopu bude otevřená výměna informací o hlavních novinkách modelové grantové dohody Horizontu Evropa, zejména:

  • Finanční specifika, tj. osobní náklady (včetně projektového odměňování), náklady na interně fakturované zboží a služby a audit systémů a procesů;
  • Nefinanční specifika: ustenovení související s otevřenou vědou a šířením výsledků výzkumu.

Program semináře je zde.
Odkaz na webovou stránku s podrobnými informacemi o připojení k online akci na Zoom nebo Youtube Livestream naleznete zde.