Technologické centrum Praha

Virtuální partnerská burza k výzvě Zelené dohody pro Evropu

...známe cenu myšlenky

Virtuální partnerská burza k výzvě Zelené dohody pro Evropu

Typ akce: brokerage
Kdy: 14.10.2020
Kde: online

Detailní informace:

Kanceláře Národních kontaktů České republiky, Slovenska, Maďarska, Izraele a Polska, mezinárodní síť#### na podporu podnikání Enterprise Europe Network a BIOEAST Initiative pořádají 14. října 2020 partnerskou burzu s názvem „Horizon 2020: Green Deal Call – Virtual Brokerage Event“. Hlavním cílem akce je shromáždit relevantní aktéry, kteří mají v úmyslu požádat o financování z výzvy Zelené dohody pro Evropu v rámci programu Horizont 2020.
Akce se zaměří na oblasti:

  • opatření v oblasti klimatu,
  • výzkum životního prostředí,
  • výzkum potravinového systému a
  • oběhové hospodářství.

Chcete-li se burzy zúčastnit, registrujte se a nahrajte svůj profil do 12. října 2020.

Více o programu naleznete v zde.