Technologické centrum Praha

Science Café s Leticií Botellou Sánchez

...známe cenu myšlenky

Science Café s Leticií Botellou Sánchez

Science Café s Leticií Botellou Sánchez
Kdy: 08.10.2020 16:00
Kde: online

Detailní informace:

Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO) vás společně se svými partnery srdečně zve#### na v pořadí již osmnácté Science Café, které se uskuteční dne
8. října 2020 od 18:00 online.

Naším hostem bude Leticia Botella Sánchez a tématem budou nové druhy virů. Viry jsou obecně celosvětovým zdrojem významné zdravotní a ekonomické zátěže a dr. Botella Sánchez se specializuje především na popis nových druhů virů napadající houby (mykovirů), na jejich výskyt a rozmanitost v populacích hostitelů. Zabývá se rovněž rostlinnou a stromovou patologií od molekulární úrovně až po dopad patogenů na celkovou úroveň ekosystému. Výzkum v oblasti virů významně ovlivnilo zavedení vysoce výkonných metod založených na sekvenování a umožňuje detekci patogenů na základě genomiky bez předchozích znalostí charakteristik zkoumaných organismů. Nové mykoviry lze rovněž považovat za potenciální hrozbu pro lesní porosty, ale také je třeba poznat jejich vlastnosti využitelné při ochraně lesních porostů.

Dr. Leticia Botella Sanchéz působí ve Výzkumném centru pro studium patogenů z rodu Phytophthora na Mendelově univerzitě
v Brně.

Science Café je diskuzní večer mezi vědci a zájemci o vědu z řad široké veřejnosti a dává účastníkům možnost se v neformálním prostředí zeptat na to, co je zajímá z dané oblasti. Science Café organizují společně CZELO, Kancelář Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, p.o., České centrum v Bruselu a Velvyslanectví České republiky v Bruselu.

Pozvánka je k dispozici zde, registrace na akci je k dispozici přes odkaz níže.

LiveStream