Technologické centrum Praha

MODUL 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy

...známe cenu myšlenky

MODUL 3: Duševní vlastnictví, smluvní vztahy

Kontakt na pořadatele

Jiří Kotouček

kotoucek@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 06.10.2020 8:00 - 11:30
Kde: ONLINE

Detailní informace:

Přijměte pozvání na seminář, který slouží jako úvod do problematiky duševního vlastnictví#### a nakládání s ním v projektech programu H2020. V průběhu semináře poskytneme základní informace o institutech ochrany duševního vlastnictví, jako jsou patenty, užitné vzory či ochranné známky. Následně se budeme věnovat pravidlům H2020 týkajících se nakládání s duševním vlastnictvím.

Dále představíme smlouvy, se kterými se mohou účastníci setkat v průběhu přípravy a řešení projektu.

Seminář je pojednán jako úvod do problematiky. Je tedy vhodný pro pracovníky, pro které je práce s pravidly programu H2020 zcela nová, případně si chtějí okruh svých znalostí rozšířit o základní informace z oblasti duševního vlastnictví a smluvních vztahů v H2020.

Oficiální pozvánka s programem je ke stažení zde.

Registrujte se nejpozději do 23. září viz odkaz níže. Účast na semináři vám bude potvrzena nejpozději do 25. září 2020.

LiveStream