Technologické centrum Praha

Workshop pro hodnotitele

...známe cenu myšlenky

Workshop pro hodnotitele

Typ akce: workshop
Kdy: 26.09.2018 8:00 - 10:00
Kde: ČZU

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR a Česká zemědělská univerzita v Praze organizují Workshop pro hodnotitele#### v programu Horizont 2020. Cílem workshopu, který se uskuteční 26. září v budově rektorátu ČZU, je podpořit aktivní přístup českých výzkumníků do procesu hodnocení projektových žádostí v programu Horizont 2020.

Na workshopu získáte informace ohledně databáze expertů, konfliktu zájmů, důvěrnosti informací a jiné.
Pozvánka a informace k registraci jsou k dispozici zde.

Na akci se registrujte do 25. září, viz pozvánka.