Technologické centrum Praha

Konference: Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19

...známe cenu myšlenky

Konference: Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19

Konference: Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19

Soubory:

Kontakt na pořadatele

Typ akce: konference
Kdy: 15.07.2020
Kde: Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., Praha 4

Detailní informace:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vás ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj
a inovace, #### Akademií věd ČR a Českou konferencí rektorů touto cestou zvou k účasti na konferenci „Věda a výzkum v boji s pandemií SARS-CoV-2/Covid 19“ s podtitulem „Výzkumná infrastruktura jako součást kritické infrastruktury státu“. Konference se pod organizační záštitou výše uvedených stakeholderů uskuteční ve středu dne
15. července 2020
v prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. v posluchárně Milana Haška, přičemž kromě prezenční účasti bude účast na konferenci možná také virtuální formou, a to prostřednictvím webového rozhraní.
Link na webstream zde.

Účelem konferenčního setkání je za přítomnosti vrcholných představitelů vlády ČR prezentovat význam výzkumné infrastruktury a sektorů vědy a výzkumu obecně v boji se zdravotními a socioekonomickými dopady pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím způsobovaného onemocnění Covid-19. V dopolední části programu konference bude představena role výzkumné infrastruktury, jež zapojením své znalostní expertízy a technologických kapacit do vývoje nástrojů diagnostiky, vakcín a léčiv, jakož i do dalších oblastí krizového managementu pandemie, potvrdila, že musí být nahlížena mj. i jako jedna z klíčových složek kritické infrastruktury státu. Odpolední část programu konference následně přinese prezentaci vybraných aplikací vyvinutých českými výzkumnými institucemi za účelem zmírnění dopadů pandemie na každodenní život občanské společnosti.

 Prezenční i virtuální účast na konferenci je bezplatná.

 Konference bude probíhat v českém jazyce bez tlumočení.

 Kompletní videozáznam konference bude k dispozici v česko-jazyčné a anglicko-jazyčné verzi.

Kapacita auditoria (viz registrace) bude snížena z důvodu epidemiologických opatření. Naplněním maximální kapacity bude registrace na konferenci ukončena. Nicméně všichni zájemci se budou moci konference zúčastnit i přesto, a to virtuální formou prostřednictvím výše odkazovaného webového rozhraní. 

Jakékoliv dotazy týkající se vaší účasti na konferenci a/nebo konferenčního programu prosím směřujte na adresu elektronické korespondence sciencefightsthepandemic@msmt.cz.

Program konference je ke stažení v příloze níže.