Technologické centrum Praha

Webinář: European Green Deal 2020

...známe cenu myšlenky

Webinář: European Green Deal 2020

Webinář: European Green Deal 2020

Kontakt na pořadatele

Michaela Vlková

vlkovam@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 24.06.2020 8:00 - 12:30
Kde: webstream

Detailní informace:

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 24. června 2020 informační webinář, jehož cílem je#### přiblížit zájemcům specifika a témata výzvy European Green Deal (EGD) programu Horizont 2020. Tato výzva, jejíž otevření plánuje Evropská komise na září letošního roku
a na kterou bude určen rozpočet ve výši okolo jedné miliardy euro, má být příspěvkem k závazku, který si Evropská unie stanovila v oblasti snižování dopadu změny klimatu.
EGD je navržena odlišně od standardních výzev Rámcového programu. Jejím cílem je v relativně krátkém čase přinést velmi konkrétní, jasné a hmatatelné výsledky ve prospěch evropských občanů.

Program akce s podrobnostmi naleznete zde.

LiveStream