Technologické centrum Praha

Otevřený přístup k vědeckým informacím

...známe cenu myšlenky

Otevřený přístup k vědeckým informacím

Otevřený přístup k vědeckým informacím

Kontakt na pořadatele

Jiří Kotouček

Telefon: 607 285 795

kotoucek@tc.cz

Typ akce: seminář
Kdy: 04.05.2020 8:00 - 11:00
Kde: Online

Detailní informace:

Zveme vás na online seminář, jehož cílem je seznámit účastníky s konceptem poskytování otevřeného přístupu#### k vědeckým informacím, a to jak k publikacím, tak k datům. Část semináře bude věnována pravidlům rámcového programu Horizont 2020, v němž je šíření informací v režimu otevřeného přístupu povinné, a výhledu do nového rámcového programu Horizont Evropa.


Seminář je určen především pro projektové manažery a výzkumníky, kteří mají zájem dozvědět se, co znamená otevřený přístup,
jak funguje, na co si dát pozor a jak plnit povinnosti v rámcovém programu Horizont 2020.

Program:

10:00 – 11:00
 Úvod do problematiky otevřeného přístupu
 Otevřený přístup k vědeckým publikacím
11:00 – 12:00
 Otevřený přístup k výzkumným datům
12:00 – 13:00
 Otevřený přístup v programu Horizont 2020
 Otevřený přístup v programu Horizont Evropa (výhled)

Přednášející:

Tereza Simandlová, Ústřední knihovna Univerzity Karlovy
Jiří Marek, Masarykova univerzita
Jiří Kotouček, Technologické centrum Akademie věd ČR

LiveStream